โรงพยาบาลในเชียงราย
 
พบโฉมใหม่ของเว็บไซต์โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
ติดตามข้อมูลข่าวสารอัพเดททุกวันได้ที่
>>> www.kasemrad.co.th/Sriburin <<<
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ โรงพยาบาล จ.เชียงราย
 
 
ดูแลใกล้ชิด สนิทเหมือนญาติ โรงพยาบาลเอกชนเชียงราย โรงพยาบาลในจ.เชียงราย
 
ตรวจสุขภาพ จ.เชียราย
Copyright 2014 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ เชียงราย. All rights reserved.
ปวดหลัง เชียงราย
โรงพยาบาลเอกชน เชียงราย
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์  "ดูแลใกล้ชิด สนิทเหมือนญาติ"
111/5 ถนนเอเชีย 1 หมู่ 13 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร : 053-910-999 , โทรสาร : 053-153-233 , อุบัติเหตุฉุกเฉิน โทร : 053-700-200
 
โรงพยาบาลเอกชนระดับตติยภูมิ ที่ให้บริการทางการแพทย์ครบทุกสาขา และสามารถตอบสนองความต้องการของ Stake holder ในทุกมิต